Menu

Økonomikonsulent

Mål

Erfaren økonomichef opnået i danske virksomheder med såvel danske som internationale aktiviteter tilbyder sin sparring i forbindelse med din virksomheds projekter inden for økonomistyring, systemimplementering eller forandringsprocesser i øvrigt. Har du behov for forandringsledelse, opbygning af processer, genetablering af teamspirit i pressede økonomifunktioner, et bidrag til bestyrelsesarbejde eller medvirken ved udarbejdelse af strategier for din virksomhed kan vi sammen bringe jer i den rigtige retning.

Såvel tidsbegrænset ansættelse som freelance fra egen virksomhed tilbydes.

 

Færdigheder

Strategi og forretningsudvikling

Procesanalyse og optimering

Digitalisering

Samhandel med og netværk i Kina

Cash management og valutastyring

Rapporteringsværktøjer

Axapta implementering

Pesonaleledelse

Compliance

 

Erhvervserfaring

Økonomidirektør – Dansk Pelsdyravlerforening/kopenhagen fur

2007-2016

·         Økonomistyring af international virksomhed

·         Analyse og vurdering af nye forretningsområder

·         Fastlæggelse af strategier og handlingsplaner

·         Skatteplanlægning

·         Risikostyring

·         Internationalisering med etablering af selskabsstrukturer i Asien

·         Fastlæggelse af politikker inden for risiko, rente og valuta

·         Deltagelse i moderselskabs- og datterselskabsbestyrelser

·         Systemunderstøttelse af forretningen

·         Overordnet controller ansvar over for bestyrelse

·         Projektansvarlig ved implementering af ERP systemer

Økonomichef  –  Dansk Pelsdyravlerforening/kopenhagen fur

1998 – 2007

·         Udvikling af rapporteringsmodel

·         Udvikling af nøgletalmodel og KPI’s

·         Arbejde med balanced svorecard

·         Ledelsesansvar for 10 medarbejdere

·         Rente og valutastyring

·         Likviditet og finansiering

·         Udvikling af bottom-up budgetmodel

·         Decentralisering af budgetansvar og introduktion af aktivitetsbaserede handlingsplaner og budgetter

·

Regnskabschef  –  Dansk Pelsdyravlerforening/kopenhagen fur

1993 – 1998

·         Udvikling af dimensionsopdelt registreringsstruktur

·         Udarbejdelse af kravspecificationer til økonomistyringssystemer

·         Deltagelse i afledte BPR projekter

·         Kvalitetssikring af data

·         Ledelsesansvar for 6 medarbejdere

·         Ledelsesrepræsentant i SU og Arbejdsmiljøorganisation

·         Systemintegration og udvikling

·         Konsolidering af virksomheden

Afdelingschef  –  Nomeco A/S

1992 – 1993

·         Controller for 9 datterselskaber

·         Cash management for moderselskabet

Økonomichef  –  Bang & tegner A/S

1987 – 1992

·         Udvikling af 3-dimensionsopdelt registreringsstruktur

·         Ajourføring af indkøbssystemer

·         Ledelsesansvar for7 medarbejdere

·         Deltager i fusionsgruppe.

·         Deltagelse I virksomhedskøb og udfærdigelse af Due Diligence

Afdelingsleder  –  Bang & tegner A/S

1983 – 1987

·         Ansvar for den daglige bogføring

·         Etablering og opfølgning af afstemningsprocedurer

·         Ansvar for udfærdigelse af måneds- kvartals- og årsrapport

·         Selvangivelse

·         Modernisering af forretningsgange

·         Ledelsesansvar for 3 medarbejdere

·

Revisor  –  Revisam Statsaut. revisorer

1983 – 1987

·         Selvstændig revision af mindre erhvervsdrivende

·         Revisor hos større klienter med ref. Til statsaut. revisor

·         Ansvar for udfærdigelse af måneds- kvartals- og årsrapport

·         Selvangivelse

·         Modernisering af forretningsgange

·         Ledelsesansvar for 3 medarbejdere

Uddannelse

CBS Økonomistyring

HD i Regnskabsvæsen

Løbende udvikling gennem ledelseskurser og faglige kurser eks- exam. controller

Privat

Født 13. juni 1957

Gift på 33 år med Berit som er Farmakonom på Novo Nordisk

3 voksne fraflyttede døtre

Kommunikation

Bred erfaring i kommunikation såvel internt i organisationen på alle niveauer som eksternt i relation til generalforsamlinger, internationale og danske forretningsforbindelser etc.

Ledelseserfaring

Siden 1983

Min ledelsesstil er involverende motiverende og uddelegering af ansvar.,